yes, therapy helps!
Asertivni ľudia: 10 charakteristík, ktoré majú spoločné

Asertivni ľudia: 10 charakteristík, ktoré majú spoločné

Septembra 6, 2023

asertivita Je to kľúčový spôsob komunikácie v mnohých aspektoch. Byť asertívny to znamená správne vyjadriť svoj názor a obhajovať svoj názor, a zároveň rešpektovať práva ostatných , Preto je nevyhnutné efektívne komunikovať s ostatnými jednotlivcami, ale aj s vlastným emočným blahobytom.

To nám prináša úžitok, pretože môže zvýšiť naše sebavedomie, prinútiť nás získať rešpekt voči iným ľuďom a dokonca nám pomôcť predchádzať a zmierňovať stres. Našťastie sa môžete naučiť byť asertívnym a preto v dnešnom článku vysvetľujeme, čo charakterizuje asertívne osoby.

Asertivita: 3 hlavné oblasti

A je to, že nie všetci komunikujú asertívne, čo môže viesť k medziľudským konfliktom, ktoré sa v mnohých prípadoch dalo vyhnúť. Asertivita, navyše, je to postoj, ktorý sa prejavuje v tom, ako sa presadzujeme a ako chrániť svoje práva , teda vyjadrením našich pocitov, potrieb, preferencií a názorov. Vždy zohľadňovať názor druhej osoby, rešpektovať ju a oceňovať ju.


Stručne povedané, Existujú tri základné piliere asertivity : self-tvrdenie, vyjadrenie pozitívnych pocitov (chvála, láska atď.) a vyjadrenie negatívnych pocitov (prejav nezhody alebo nespokojnosti) primeraným a úctivým spôsobom.

Charakteristika asertívnych ľudí

Čo charakterizuje asertívne osoby? Nasledujúcich 10 znakov je charakteristické pre asertívnych ľudí. Odvažujete sa ich poznať?

1. Majú dôveru v seba

Asertivni ľudia si dôverujú a nebavia sa takýmto spôsobom ukázať. Na rozdiel od toho, nebezpečné ľudia často dávajú na shell a sú obranné. Navyše ľudia, ktorí nie sú asertívni, umožnia iným ľuďom rozhodnúť sa o nich, pretože majú vážne ťažkosti ukázať svoj názor a povedať "nie".


2. Rešpektujte názor iných

A keďže títo ľudia majú pocit istoty, T Sú tiež schopní prijať názory a presvedčenia iných , To neznamená, že sa s nimi podelia, jednoducho vedia, že každý má svoj vlastný názor.

3. Overte emócie ostatných

Emocionálne overenie je proces učenia, porozumenia a vyjadrovania akceptácie emocionálneho zážitku iného človeka. Je to kľúčové, pretože zlepšuje medziľudské vzťahy, pretože druhý človek cíti, že rozumie tomu, čo cíti a uprednostňuje verbalizáciu toho, čo si myslí. Asertivni ľudia sú odborníkmi pri emočnom potvrdzovaní ostatným, čo spôsobuje zvýšenie dôvery medzi dvoma účastníkmi vo vzťahu.

Ďalšie informácie o emocionálnej validácii nájdete v našom článku: "Emocionálne overenie: 6 základných tipov na zlepšenie"

4. aktívne počúvať

Asertivni jedinci počúvajú, naozaj počúvajú , Nielen to, ale aktívne počúvajú. Čo to znamená? No, venujú pozornosť nielen tomu, čo hovorí druhá osoba, ale to, čo cítia a čo vyjadrujú emočne. To sa dosiahne správnym očným kontaktom, bez prerušenia ostatných ľudí a emocionálneho potvrdenia druhého partnera, aby sa potvrdilo, že verbálne a neverbálne informácie dostali správne.


Odporúčaný článok: "Aktívne počúvanie: kľúč k komunikácii s ostatnými"

5. Poznajú sa

Asertivni ľudia sa poznajú a poznajú cestu, ktorú sledujú v živote , Sú vedomí ľudia, ktorí majú veľké sebapoznanie. Chápu ich emócie, takže sa im nebojí.

6. Sú bezpodmienečne akceptované

Jedným z kľúčov k sebavedomiu je, že si nemyslia, čo si o nich myslí iní. To sa stane preto, lebo sú akceptované tak, ako sú a preto sa otvárajú ostatným bez toho, aby čakali na oplátku. Majú veľkú vnútornú silu a to im umožňuje, aby boli vo svojom živote úspešnejšími.

7. Vyberajú svojich priateľov

Tento typ ľudí zvyčajne vyberá, kto ich sprevádza na svojej ceste počas života , Prinajmenšom, pokiaľ je to možné, sa zdržiavajú od toxických ľudí, pretože umožňujú tým, ktorí naozaj zaslúžia byť ich priateľmi, aby vstúpili do svojho života.

8. Poznajú svoje obmedzenia, ale bojujú so všetkou ich silou

Okrem toho bezvýhradne akceptujú svoje obmedzenia , Teraz títo ľudia bojujú so všetkou silou, aby si uvedomili svoje túžby, pretože sú verní svojim ideálom. To ich robí spáchanými ľuďmi. Ak chcete prijať iných, musíte sa najprv prijať.

9. Vedia, ako regulovať svoje emócie

Vedieť, ako regulovať emócie a mať veľkú emocionálnu kontrolu, je určujúcim faktorom, pokiaľ ide o ostatných. A asertívni ľudia vedieť, ako správne rozumieť a zvládnuť ich pocity a pocity iných ... To im umožňuje vedieť, čo potrebuje druhá osoba, a prispôsobiť ich tón a správu okolnostiam.

10. Konfliktujte konflikt pokojne

Z tohto dôvodu pomáha im to pokojne čeliť konfliktom s inými jednotlivcami , Nemajú viac úzkosti, ako keď sa týkajú druhých a sú schopní vyrovnať sa pokojne s konfliktmi. Nielen to, ale tiež sa učia z neúspechov alebo úspechov, pretože vedia, že sú súčasťou života.


Sovietsky pribeh (Septembra 2023).


Súvisiace Články