yes, therapy helps!
Mozgové komory: anatómia, vlastnosti a funkcie

Mozgové komory: anatómia, vlastnosti a funkcie

Septembra 25, 2023

Náš mozog je komplexný orgán, tvorený veľkým počtom rôznych štruktúr, ktoré umožňujú realizáciu mnohých rôznych funkcií.

Jedným z rôznych systémov, ktoré sú súčasťou mozgu a ktoré umožňujú jeho štruktúrovanie a udržiavanie, je mozgový komorový systém, sieť mozgových komôr .

  • Možno vás zaujíma: "Časti ľudského mozgu (a funkcie)"

Komorový systém: definícia a pôvod

Mozgové komory sú sériou štruktúr umiestnených vo vnútri mozgu sú navzájom prepojené a vytvárajú tak známy ako vestibulárny systém , Samotné komory by boli rozšírením uvedeného systému, ktoré tvoria sériu dutín lemovaných ependymou.


V komorovom systéme väčšina cerebrospinálnej tekutiny pochádza (odhaduje sa, že niečo viac ako 60%), konkrétne v štruktúrach a ependymálnych bunkách choroidového plexu.

Komorový systém Pochádza z plodu počas tretieho trimestra tehotenského týždňa , vyvíjajúcich sa z centrálneho kanála neurálnej trubice. Skladá sa z celkom štyroch komôr a rôznych kanálov, ktoré ich komunikujú.

  • Súvisiaci článok: "Cerebrospinálna tekutina: zloženie, funkcie a poruchy"

Komponenty komorového systému

Existuje celkom štyri mozgové komory, prepojené medzi nimi rôznymi kanálmi a otvormi.


V hornej časti a tesne pod korpusom callosum našli sme bočné komory , pár dvojitých komôr, ktoré sa nachádzajú pozdĺž mozgových hemisfér. V týchto komorách môžeme nájsť hlavne choroidálny plex, kde je generovaná väčšina cerebrospinálnej tekutiny.

títo komunikujú cez ventrálny otvor Monro s treťou komorou , ktorý je umiestnený pod talamom. Nakoniec tretia a štvrtá komora (nachádzajúca sa medzi mozgovou kosťou a mozočkou) komunikujú prostredníctvom mozgu alebo akvaduktu Silvio.

Štvrtá komora sa spája s miechom cez ependymal kanál , ktorý prechádza celou kostnou dreňou a umožňuje, aby mozgomorfologická tekutina prechádzala cez ňu do svojho konca v takzvanej terminálnej komore.


Štvrtá komora Spája sa aj cez otvory Luschka a Magendie s arachnoidom, čo umožňuje distribúciu cerebrospinálnej tekutiny do celého mozgu.

Funkcie mozgových komôr

Komorové komory v mozgu a v komorovom systéme vo všeobecnosti sa môžu zdať ako zvyšok vývoja, ktorý nemá veľa funkcií, ale v skutočnosti sú to prvky, ktoré majú veľký význam pri udržiavaní zdravia a stavu mozgu.

Niektoré z hlavných funkcií, ktoré majú, sú nasledujúce.

1. Výroba cerebrospinálnej tekutiny

Je to hlavná funkcia mozgových komôr , Hoci je tiež vylučovaný v malom množstve inými štruktúrami, ako je napríklad subarachnoidný priestor, väčšina cerebrospinálnej tekutiny, ktorú vlastníme, je vylučovaná choroidálnymi plexusmi komorového systému.

Táto tekutina ponúka prostriedok, ktorým mozog odstraňuje odpad zo svojej činnosti a zároveň umožňuje vytvárať stabilné prostredie pre fungovanie neurónov a dokonca prispievajú k vyživovaniu a uľahčeniu fungovania buniek. To tiež umožňuje mozgu plávať, znižovať jeho hmotnosť, a zároveň pomáha chrániť ju pred vonkajšími činiteľmi a poškodenia. Nakoniec umožňuje, aby úroveň vnútorného tlaku mozgu zostala stabilná.

2. Prispieť k udržaniu zdravého mozgu

Choroidné plexusy okrem produkcie mozgovomiechovej tekutiny pomáhajú predchádzať škodlivým vonkajším látkam, ktoré jej ovplyvňujú a cez ne dosahujú zvyšok mozgu, takže prispieva k udržaniu zdravého mozgu .

3. Udržiavanie tvaru a štruktúry mozgu

Mozgové komory môžu sa do veľkej miery rozšíriť podľa potrieb organizmu , Hoci sa môže zdať, že nedôležitá funkcia umožňuje zachovať štruktúru mozgu a jeho vzájomné prepojenie. Navyše, mozogomorfná tekutina, ktorá sa v nich produkuje, pomáha udržiavať mozog vo flotácii a znižuje hladinu intrakraniálneho tlaku.

Zmeny spôsobené rôznymi poruchami

Ako sme spomenuli, jedna z funkcií komôr je zachovať tvar a stabilitu zhromaždenia encefalónu , V skutočnosti pri rôznych poruchách, pri ktorých dochádza k strate neuronálnej hmoty, sa mozgové komory rozširujú tak, aby obsadili voľný priestor.Nižšie sú uvedené niektoré zmeny, ktoré spôsobujú určitý vplyv na mozgové komory.

Alzheimer

Alzheimerova choroba počas svojho vývoja produkuje zhoršenie a smrť veľkého počtu neurónov, čím sa znižuje neuronálna hustota v priebehu progresie poruchy. Neobsadený priestor je vyplnený komorami , ktoré sa rozširujú, aby sa nahradili.

  • Súvisiaci článok: "Alzheimerova choroba: príčiny, symptómy, liečba a prevencia"

schizofrénie

Niekoľko štúdií ukázalo, že veľa ľudí so schizofréniou má väčšie komory.

hydrocefalus

Hydrocefalus pri poruche charakterizovanej nadmernou tvorbou mozgovomiechovej tekutiny, nerovnováha medzi výrobou a reabsorpciou alebo nesprávnym obehom tejto tepny cez komory alebo ich vzájomné prepojenie. Je to veľmi vážny problém môže spôsobiť vážne následky alebo dokonca spôsobiť smrť subjektu v dôsledku kompresie mozgových štruktúr.

  • Súvisiaci článok: "Hydrocefalus: príčiny, typy a liečby"

ventriculitis

Je to porucha je založená na zápale mozgových komôr. Rovnako ako pri meningitíde, tento zápal môže byť nebezpečný kvôli tlaku vyvíjanému komorami proti zvyšku nervového systému. Okrem toho infekcia komôr môže vyvolať zmeny v mozgovomiechovej tekutine alebo v cievnom systéme, čo môže spôsobiť encefalitídu.

Bibliografické odkazy:

  • Kandel, E.R .; Schwartz, J.H .; Jessell, T.M. (2001). Zásady neurovedy. Madrid: McGraw Hill.

Exposing Digital Photography by Dan Armendariz (Septembra 2023).


Súvisiace Články