yes, therapy helps!
Formálne vedenie: charakteristiky, výhody a nevýhody

Formálne vedenie: charakteristiky, výhody a nevýhody

Január 21, 2023

Veľká časť úspechu alebo nedostatku v spoločnosti alebo družstve súvisí s vedením. Tento prvok môže vytvoriť skupinu ľudí, ktorí predtým nemohli koordinovať svoju prácu, aby dosiahli cieľ, prišli do práce v takmer úplnej harmónii.

V tomto článku sa budeme zaoberať Hlavné charakteristiky formálneho vedenia , jeden z najbežnejších typov vedenia.

  • Možno vás zaujíma: "Druhy vedenia: 5 najčastejšie vedúcich tried"

Čo je formálne vedenie?

Formálne vedenie je založené na vodcovi, ktorý bol vybraný prostredníctvom postupu, kde je jasné, že má právomoc vykonávať vedúce funkcie nad skupinou ľudí , Môžu existovať vodcovia v rôznych kontextoch, ako sú politika, šport, akademici atď.


Formálni lídri by mali mať určité osobnostné charakteristiky, ktoré im uľahčujú riadenie skupín, ale nie vždy to tak.

Takže môžete považovať niekoho za formálneho vodcu Je to požiadavka, aby vaše vedenie nebolo získané spontánne ; Ak áno, tak by sme boli v prítomnosti neformálneho vodcu, ktorý nie je nič iné ako ten, kto zohráva úlohu vodcu v rámci sociálnej skupiny, bez toho, aby mu bol postoj pridelený.

  • Súvisiaci článok: "Užitočné psychologické kľúče na zlepšenie podnikateľského vedenia"

Výhody tohto typu vedenia

Toto je stručný prehľad o výhodách, ktoré formálne vedenie prináša spoločnostiam a tímom.


1. Napájanie pridelené externe

To zjednodušuje formálnym vodcom, aby odvtedy ovládal členov svojho tímu musia sa poslúchať nie preto, že to nutne robia, ale preto, že je to ich povinnosť urob to Táto výhoda je užitočná najmä vtedy, keď členovia pracovného tímu nie sú oboznámení s témou, ktorej je prirodzený vodca odborníkom.

2. Je založený na praktickom vodcovi

Majúc na pamäti, že formálne lídri zvyčajne prichádzajú na túto pozíciu vďaka svojim vedomostiam a nie ich schopnosti potěšiť ľudí, je pre nich jednoduchšie vydávať príkazy a prijímať opatrenia, ktoré považujú za potrebné pre najlepší výkon svojho tímu , nevidia svoj názor veľmi ovplyvnený emóciami alebo osobnými vzťahmi.

3. Väčšia účinnosť na dosiahnutie konkrétnych cieľov

Skupiny, ktoré majú postavenie formálneho vodcu vo svojich radoch, majú tendenciu dosiahnuť pomerne dobrú úroveň efektívnosti vďaka stupňu kontroly vykonávanej formálnym vodcom nad jeho podriadenými je veľmi vysoký.


Jeho nevýhody

Nie všetky pozitívne aspekty; formálne vedenie má aj niekoľko nevýhod .

1. Úroveň demotivácie zamestnancov

Vo všeobecnosti ľudia nevyzerajú príliš motivovaní, keď sú nútení vykonávať činnosť, ktorá sa im nepáči. To sa zvyčajne vyskytuje v tímoch, kde existuje postavenie formálneho vodcu.

2. Problémy s komunikáciou

Hovoriť ten istý jazyk nezaručuje jasné pochopenie , Spôsob, akým komunikujú veci, je tiež dôležitý. Je bežné, že formálny vodca vysloví svoje želania trochu suchým spôsobom, ktorý môže vyvolať konflikt, aby jeho správa bola dobre prijatá.

3. Vyššia pravdepodobnosť nepriateľskej liečby

Hoci to nie je presná veda, existuje väčšia pravdepodobnosť tyranie v pracovných tímoch založených na formálnom vedení. To môže byť kvôli tomu, kto sa cvičí ako formálny vodca, zameriava sa na moc viac než na účet a stráca zrak kolektívneho cieľa a čaká na členov svojho tímu, aby mu uctili úctu.

Rozdiely s prirodzeným vodcovstvom

Antagonistickým termínom formálneho vedenia je prirodzené vedenie. E sa vyskytuje, keď sa subjekt podarí vykonávať funkcie vodcu v rámci určitej skupiny ľudí bez nutnosti získať pozíciu prostredníctvom predchádzajúceho postupu a bez potreby zavedeného reťazca velenia.

Prirodzený vodca využíva svoju cnosť na medziľudské vzťahy, len na základe jeho osobnostných charakteristík prináša ďalších, aby ho nasledovali a vzali ho do úvahy ako autoritu.

Prírodoví vodcovia majú tendenciu byť viac empatickí ako ich kolegovia, pretože tím ho sleduje kvôli svojej charizme a nie nevyhnutne kvôli pozícii, ktorú zastáva , Keďže úlohu prirodzeného vodcu možno lepšie oceniť, nemusia byť tak efektívne ako formálny vodca, berúc do úvahy významné rozdiely v výkonnosti tímu. V najlepšom prípade sa môže stať, že ten, kto cvičí ako formálny vodca, to robí aj ako prirodzený vodca; Tento scenár by bol ideálny pre každého člena pracovného tímu.

Charakteristiky formálneho vodcu

Ďalej sa pozrieme na typické správanie lídrov, ktorí prijali formálne vedenie.

1. Rozpoznanie vašej úlohy

Vlastná charakteristika, ktorá charakterizuje formálnych vodcov, je to jeho kontrola nad skupinou bola zriadená externe , Týmto spôsobom sú súčasťou explicitnej hierarchie prostredia, v ktorom vykonávajú. Je bežné, že oficiálni lídri dosiahnu túto pozíciu na základe svojich akademických výsledkov a skúseností.

2. Ovládajte skupinu

Úloha formálneho vodcu prináša ľahké ovládanie, berúc do úvahy, že osoba, ktorá drží pozíciu vodcu, môže dať priamym rozkazom podriadeným, ** bez potreby získať ich náklonnosť **.

3. Velenie

To znamená, že na to, aby formálna vedúca osobnosť existovala, musí existovať hierarchický poriadok, ktorý je zodpovedný za diferenciáciu rôznych rozsahov v prostredí.

Bibliografické odkazy:

  • Nye, J.C. (2011). Kvality vodcu. Barcelona: Paidós.
  • Schultz, D.P. Schultz, Sydney E. (2010). Psychológia a práca dnes: úvod do priemyselnej a organizačnej psychológie. Horná sedlová rieka, NJ: Prentice Hall. p. 171.

Hyundai Santa Fe jazda - Maroš ČABÁK TOPSPEED.sk (Január 2023).


Súvisiace Články