yes, therapy helps!

Osobnosť


Čo sa stane, keď sa psychopat zamiluje? - osobnosť

Keď premýšľame o termíne "psychopat", aký obraz príde na myseľ? pravdepodobne človeka, medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi, bez chýr a chladu ako ľadovej klenby; a s nepotlačiteľnými impulzmi k...

Grafológia a osobnosť: 5 hlavných funkcií písania - osobnosť

Analýza písania grafológov sa snaží poznať aspekty osobnosti, ktoré analyzovaná osoba nechce predstaviť nám, pretože to nie je pre neho vhodné, pretože o nich nevie, alebo len preto, že sa zdajú...

Si empatický? 10 typických rysov empatických ľudí - osobnosť

Charakteristický znak empatických ľudí je to, že sú jednotlivci, ktorí vedia, ako sa dať do obuvi druhých a pochopiť ich emócie a / alebo fyzické príznaky. Sú mimoriadne citliví ľudia.Ich vízia o...

Rozdiely medzi extravertovanými, introvertovanými a plachými ľuďmi - osobnosť

Dnes to vyzerá Úspešní ľudia sú tí, ktorí majú najviac priateľov, najpresvedčivejších a tých, ktorí komunikujú viac s ostatnými, Čo je potrebné, je ísť na toľko strán lepšie a byť kráľom vášho...

8 osobností podľa Carla Gustava Junga - osobnosť

Počuli ste o ôsmich typoch osobností, ktoré navrhoval Carl Gustav Jung?Nie je žiadnym tajomstvom, že históriou jedného z hlavných problémov psychológov je popísať osobnostné črty. V niektorých...

Sobeckí ľudia zdieľajú tieto 6 vlastnosti - osobnosť

Poznáš niekoho zvlášť sobeckého? Sobeckosť je postoj k životu, ktorý nemôžeme rozpoznať v sebe.Sobeckosť: vnímajú to len v inýchVšetci sme sa stretli s veľmi sebeckými ľuďmi počas nášho života, ale...

Zmrazenie môže súvisieť s osobnostným rysom - osobnosť

Zmrzliny sú typom pocitu, v ktorom sa cíti, akoby sa v oblasti nosa alebo hornej časti chrbta narodil elektrický prúd a prekonať celú chrbticu a lebku, aby sa skončili s tavením zvyšku tela.Aj keď sa...

Manipulátory majú tieto 5 znakov spoločné - osobnosť

Určite, niekedy, Stretli ste sa s osobou, ktorá vás presvedčila o tom, čo je pre vás to pravé, včas sa ukáže, že to, čo považujú za správne pre vás, je dokonalé a nakoniec si uvedomíte, že to, čo...

Enneagram osobnosť a eneatipos: čo sú? - osobnosť

Medzi oblasťami, na ktoré sa vzťahuje psychológia, je už od desaťročí od štúdia typy osobnosti vyvoláva veľký záujem a mediálne pokrytie.Čiastočne je to dôvod, prečo sa v tejto vede a z tejto vedy...

4 temperamenty človeka - osobnosť
Septembra 2023

Jednou z veľkých oblastí psychológie je štúdium osobnosti.Pri hľadaní spôsobov klasifikácie a popísania štýlu správania a myslenia ľudských bytostí sa však nielen hovorilo o osobnosti, ale existuje...