yes, therapy helps!
14 hlavných sociálnych zručností, ktoré uspeli v živote

14 hlavných sociálnych zručností, ktoré uspeli v živote

Septembra 17, 2021

Ľudské bytosti sú spoločenské bytosti, musíme získať rad spoločenských zručností, ktoré nám umožňujú žiť v harmónii s ľuďmi okolo nás , pretože potrebujeme ostatných, aby sme prežili a užívali emočne zdravý život.

Keďže nemáme určité sociálne zručnosti, určuje, ako sa správame, keď sme s inými ľuďmi, a náš spôsob konania môže byť v niektorých prípadoch nesprávne interpretovaný inými, čo môže viesť k konfliktu, ktorému by sa dalo zabrániť.

14 základných sociálnych zručností

Sociálne zručnosti sú súbor správania, ktoré vydávame, keď komunikujeme s inými jednotlivcami a ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s ostatnými efektívne a vzájomne uspokojivo. Našťastie ich možno získať a rozvíjať s praxou. Môže však byť ťažké zvládnuť niektoré z nich, pretože musíte byť trpezliví a potrebujete čas, aby ste ich správne vyvíjali


V dnešnom článku sme pripravili zoznam s 14 hlavnými sociálnymi zručnosťami, ktoré majú byť úspešné vo vašich vzťahoch a vo vašom živote , Začnime!

1. Aktívne počúvanie

Medzi počúvaním a počúvaním je veľký rozdiel , Vedieť, ako počúvať, je veľmi dôležitá pri komunikácii s inými ľuďmi a aj keď si to nie vždy uvedomíme, niekedy trávime viac času, ako si myslíme a čo hovoríme, namiesto aktívneho počúvania druhého.

Aktívne počúvanie nie je len venovať pozornosť slovám, ktoré vychádzajú z ústia druhého rečníka, ale tiež je plne vedomý emócií a neverbálny jazyk, ktorý sa druhá osoba pokúša komunikovať.


Aktívne počúvanie je skutočne dôležité pri efektívnej komunikácii s ostatnými ľuďmi.

Preto je zaujímavé, že sa pozriete na náš článok: "Aktívne počúvanie: kľúč k komunikácii s ostatnými"

2. Asertivita

Asertivita je veľmi dôležitá spoločenská zručnosť z mnohých dôvodov. Asertivná osoba vyjadruje svoje stanovisko primerane a obhajuje svoj názor , vždy rešpektujúc názory ostatných. Asertivita je kľúčom k efektívnej komunikácii s ostatnými jednotlivcami, ale aj pre naše vlastné emocionálne blaho.

Ale čo rozlišuje medzi asertívnymi ľuďmi a tými, ktorí nie sú? Túto odpoveď nájdete v našom príspevku: "Asertivni ľudia: 10 charakteristík, ktoré majú spoločné"

3. Emocionálne overenie

Emocionálna validácia je porozumenie a prejav akceptovania emocionálnej skúsenosti inej osoby , a zlepšuje medziľudské vzťahy, pretože druhý partner má pocit, že ho rozumie a rozpozná. Keď niekto cíti, že sa rozumejú emocionálne, ich dôvera k druhej osobe sa zvyšuje a sú schopní sa otvoriť, to znamená verbalizovať to, čo si myslia a cítia. Je nevyhnutné vytvoriť dobrý vzťah s ostatnými jednotlivcami


Odporúčaný článok: "Emocionálne overenie: 6 základných tipov na zlepšenie"

4. Empatia

Empatia je schopnosť postaviť sa na miesto druhého a vedieť, čo cítite, alebo dokonca to, čo si myslíte , Preto je potrebné byť schopný mať medziľudské vzťahy s inými jednotlivcami a vedieť, ako sa správať voči druhým. Empatia je tiež kľúčová na prispôsobenie sa sociálnym situáciám.

Možno vás zaujíma: "Učenie sa zvládnuť empatiu a adaptáciu: dve úžasné vlastnosti ľudskej bytosti"

5. Vyjednávacia kapacita

Keď sa každý deň zdieľame s ľuďmi je potrebné mať dobrú rokovaciu kapacitu , Či s kolegami alebo so svojím partnerom je vedieť, ako vyjednávať, potrebnú súťaž, pretože sa môžete vyhnúť mnohým konfliktom. Okrem toho môže vzniknúť konflikt z akéhokoľvek vzťahu a učenie sa riadiť a rokovať je zdravým a základným spôsobom, ako vytvoriť vzťahy.

6. Rešpektujte

Ľudia sú oveľa ochotnejší s nami, ak budeme rešpektovať ich presvedčenie, hodnoty a myšlienky. Okrem rešpektovania vášho spôsobu myslenia, rešpekt môže byť vyjadrený vizuálnym kontaktom, ktorý ukazuje úprimnosť , aby sa ľudia cítili vzatí do úvahy. Nedostatok rešpektu je jedným z postojov, ktoré najviac nenávidíme, a že v niektorých prípadoch je ťažké to zanechať.

7. Dôveryhodnosť

Ukazovať sa ako dôveryhodný človek je potrebné získať dôveru s ostatnými a navyše presvedčiť publikum. Rovnako ako v rešpekte, dôveryhodnosť spôsobuje, že ľudia sa zobrazujú tak, ako sú, a sú viac vnímaví. Musíte vždy byť v súlade s tým, čo sa hovorí a urobí.

8. Súcit

Nikto nie je dokonalý, a preto môžeme všetci robiť chyby , Niekedy sme veľmi silní voči ostatným, aj keď niečo neurobili so zlým úmyslom.Byť súcitný je kľúčom k zaobchádzaniu s inými jednotlivcami a prijatie a odpustenie pomáhajú zlepšiť naše blaho.

Možno vás to zaujíma: "Odpustenie: mal by som alebo nemal by som odpustiť tomu, kto mi ublížil?"

9. Pozitívne myslenie

Živý život negatívnym spôsobom ovplyvní, ako vidíme svet, a teda, ako súvisíme s ostatnými. Mať pozitívny prístup a riešiť situácie s optimizmom je jedným z najlepších spôsobov, ako žiť , A navyše priťahuje ďalších ľudí.

Článok prehĺbiť pozitívne myslenie: "25 pozitívnych fráz žiť s optimizmom"

10. Emocionálna regulácia

Emocionálna regulácia je kľúčovým pojmom, keď spolu žijeme s inými jednotlivcami a je nevyhnutnou kompetenciou pre život. Byť si vedomý a regulujúci vlastné emócie je nevyhnutný a zároveň nám pomáha lepšie rozvíjať našu možnosť uprednostňovať vlastné blaho a ostatných.

11. Otvorenosť mysle

Myseľ bez predsudkov a stereotypov je silou ktorý vám pomôže spájať sa s rôznymi ľuďmi a lepšie sa prispôsobovať životnému prostrediu. Mentálna rigidita a neznášanlivosť sú nepochybne obmedzením medziľudských vzťahov.

12. Trpezlivosť

Byť trpezlivý je jednou z veľkých cností, ktoré môžeme mať, najmä keď sa zmieňujeme o sociálnom prostredí. Ak túto schopnosť nedokážeme zvládnuť, všetko nás môže obťažovať a stať sa veľkým problémom. Trpezlivosť pomáha uvoľniť sa a vyhnúť sa tomu, aby bol viac napätý, ako je potrebné , Pred explóziou v útoku hnevu, lepšie si zoberte niekoľko sekúnd na to, aby ste zvážili. Dobrým spôsobom, ako túto schopnosť zlepšiť, je prostredníctvom dôvery.

13. Zdvorilosť

Keď budeme zdvorilí a zdvorilí k ostatným, zriedkakedy to budú pre nás nevďační , Chovejte s rešpektom a vzdelaným spôsobom s ostatnými a uvidíte, ako to funguje oveľa lepšie. Buďte láskaví a priateľskí, je to vždy a prémia.

14. Vedieť, ako sa vyjadrovať

Vedieť, ako sa vyjadrovať, je kľúčové, keď sa spojíme s ostatnými , Čo sa týka slovného jazyka, je potrebné, aby sme boli jasní a aby sme ostatným poslali správu, ktorú chceme. To sa zdá jednoduché, ale nie vždy to tak. Použitie konkrétnych príkladov, ktoré majú dobrú schopnosť improvizovať, vokalizovať správne alebo zvažovať časy sú užitočné stratégie.

Odporúčaný článok: "10 základných komunikačných zručností"

Extra lopta

Okrem toho je dôležité komunikovať s čítaním a písaním , Čítanie umožňuje intelektuálny rozvoj a pomáha lepšie pochopiť realitu. A zvládnutie písania je v súčasnosti nevyhnutné, pretože nové technológie informácií a komunikácie (TIC) sa v našich životoch roztrhli silou.


Belgrade with Boris Malagurski | HD (Septembra 2021).


Súvisiace Články