yes, therapy helps!
8 rozdielov medzi kresťanmi a katolíkmi

8 rozdielov medzi kresťanmi a katolíkmi

Septembra 11, 2022

Viera, či hovoríme o náboženskej viere alebo nie, je jednou z najsilnejších síl, pretože uľahčuje mať a udržiavať nádej v lepšom svete. Jedným z najznámejších druhov viery je náboženstvo , čo je typ viery, ktorého cieľom je vysvetliť svetu a nakonfigurovať rámec, hodnoty a / alebo hlavné pravidlá pre tých, ktorí sa k nemu pripisujú.

Počas celej histórie a dokonca aj dnes existujú a existuje veľké množstvo náboženských vyznaní, hoci v súčasnosti monoteistické majú tendenciu prevládnuť.

Medzi nimi najrozšírenejším na celom svete je kresťanstvo, najmä pokiaľ ide o katolícku doktrínu. Pokiaľ ide o tento posledný bod, niekedy niektorí ľudia identifikovali kresťanstvo a katolicizmus ako synonymá.


Pravdou však je, že aj keď sú obidva pojmy spojené, úplne sa neprekrývajú, existujú určité rozdiely medzi katolicizmom a inými typmi kresťanstva. To je dôvod, prečo v tomto článku pozrime sa na rozdiely medzi kresťanmi a katolíkmi .

  • Súvisiaci článok: "Druhy náboženstva (a ich odlišnosti v presvedčení a myšlienkach)"

Hlavné rozdiely medzi kresťanmi a katolíkmi

Byť kresťanom a byť katolíkom je taký, ako sme povedali niečo, čo môže alebo nemusí ísť ruka v ruke, pretože všetci kresťania nie sú nevyhnutne katolíci. Ďalej ukážeme niektoré z hlavných rozdielov.

1. Špecifickosť

Jedným z možných rozdielov je úroveň špecifickosti, ktorú obidva termíny majú. A hoci katolicizmus je súčasťou kresťanstva, okrem toho existujú aj iné typy kresťanstva: protestanti alebo anglikáni sú napríklad iné známe vetvy toho istého kresťanského náboženstva. takto, Kým všetci katolíci sú kresťania, nie všetci kresťania sú katolíci .


2. Výklad biblie

Jeden z hlavných rozdielov medzi katolicizmom a ostatnými oblasťami kresťanstva súvisí s druhom výkladu, ktorý je vytvorený z posvätnej knihy kresťanstva, Biblie.

Katolicizmus ponúka kanonický a oficiálny pohľad na udalosti rozprávané v Biblii, čo naznačuje konkrétne postavenie a výklad toho, čo veriaci musí veriť. Avšak, ďalšie pobočky sa domnievajú, že vízia katolicizmu značne obmedzuje úlohu veriaceho , vyzývajúc k slobodnejšej a otvorenejšej interpretácii posvätného textu.

3. Panna Mária

Všetko kresťanstvo má obrovský rešpekt k postave Panny Márie, ale jeho úloha vo viere sa môže značne líšiť. Katolicizmus ju vidí ako posvätnú entitu , ktorá sama osebe je predmetom úcty a modlitby a je napojená na svätyňu božskosti a považuje sa za sprostredkovateľa medzi ľudstvom a Bohom.


Avšak iné kresťanské útvary, hoci ju rešpektujú a uctievajú, ju len uvažujú ako matku Krista, a nie sa modlia k nej alebo k iným príhovorom, ale priamo k Bohu.

  • Možno nebudete pozvaní: "Môžete byť psychológom a veríte v Boha?"

4. Úloha svätých

Myšlienka svätosti je niečo zvlášť dôležité pre katolicizmus, pretože sú svätí ľudia, ktorí sa kvôli svojim etickým schopnostiam považujú za dosiahnutú veľmi vysokú úroveň spoločenstva s Bohom. Až donedávna sa uvažovalo o tom, že svätí sa medzi ľudstvom a božstvom spájali, boli ochrannými bytosťami a sprievodcami.

Nie je nezvyčajné, aby sa na ne obrátené modlitby a aby sa zachovali relikvie, ktoré sú uctievané. Iné vetvy kresťanstva ich však vidia iba ako možné príklady, ale považujú ich uctievanie a uctievanie voči nim niečo zvyčajne zbytočné.

5. Cirkev a jeho vodca

Ďalší rozdiel medzi katolíkmi a inými typmi kresťanov možno nájsť v úlohe, ktorú má Cirkev, a úvahám o autorite tohto a jeho vodcu.

V prípade katolicizmu pápež je najvyšším vodcom Cirkvi , ktorá je inštitúciou, ktorá sa považuje za dediča Kristovho slova, pričom je maximálnym predstaviteľom dediča San Pedra. Ostatné pobočky kresťanstva, ako je protestantizmus alebo anglikánska cirkev, neuznávajú túto autoritu (v druhom prípade je kráľom alebo kráľovnou najvyššou cirkevnou autoritou).

6. Sviatosti

Ďalší rozdiel, v ktorom sa nachádzame oceňovanie sviatostí , Zatiaľ čo katolicizmus uvažuje o potrebe osláviť sedem (krst, spoločenstvo alebo eucharistia, potvrdenie, kňazský poriadok, manželstvo a pomazanie), iné oblasti kresťanstva ich nepovažujú za potrebné.

7. Cirkevný celibát

Jeden rozdiel, ktorý sa zásadne uplatňuje na tých, ktorí sú oddaní kňazstvu, je zváženie potreby celibátu alebo nemožnosť uzavrieť manželstvo alebo mať deti.

Tento zvyk je vhodný pre katolícke kňazstvo , ktorý pochádza zo stredovekého zákazu, ktorý tvrdil, že cirkevný majetok nemožno zdediť z otca na syna. Ostatné pobočky, ako je protestant, dovoľujú svojim kňazom, aby si vzali a mali deti.

8. Nebo, peklo a očistec

Ďalším rozdielom medzi katolicizmom a inými kresťanskými presvedčeniami je koncepcia existencie očistectva. Všeobecne platí, že väčšina kresťanských odvetví akceptuje myšlienku toho, že pre neho sú dobrí ľudia vo forme nebies a peklo pre tých zlých. však v prípade katolicizmu tiež nájdeme existenciu očistectva , za ktorým bude veriaci trpieť vyčistiť svoje hriechy, až kým nedosiahne to, kedy bude schopný vystúpiť.

V skutočnosti existujú aj pobočky, ako sú svedkovia Jehovovi, ktorí sa domnievajú, že neexistuje žiaden život mimo smrti, len zmŕtvychvstanie.

Bibliografické odkazy:

  • Chevalier, J., Gheerbrant, A. (2009). Slovník symbolov, 2. miesto. edition. Barcelona: Herder.
  • Chidester, D. (2000). Kresťanstvo: globálna história. HarperCollins.
  • Kimbrough, S. T. ed. (2005). Pravoslávne a Wesleyanské biblické porozumenie a prax. Vladimirov seminárny tlač.
Súvisiace Články