yes, therapy helps!
Prečo je riadenie zariadenia kľúčové, v 6 kľúčoch

Prečo je riadenie zariadenia kľúčové, v 6 kľúčoch

Január 27, 2022

Veľa z toho, čo robí organizáciu v prospech alebo neúspechu, má čo do činenia s niečím, čo presahuje schopnosti ľudí, ktorí to robia. Tento prvok je konkrétne riadenie vybavenia .

V tomto článku uvidíme, ako správne riadiť rôzne tímy, ktoré tvoria spoločnosť, môže dosiahnuť maximálny potenciál.

  • Súvisiaci článok: "Druhy vedenia: 5 najčastejšie vedúcich tried"

Výhody dobrého riadenia zariadenia

Bez ohľadu na to, či je malá, stredná alebo veľká, organizácia nemôže fungovať dobre, ak bude zaobchádzať s jej členmi individuálne, bez toho, aby zohľadňovala existenciu skupín. Kolektívna zložka je nevyhnutná na pochopenie logiky spoločností, čo bohužiaľ veľa ľudí zabudne, možno preto, že je intuitívnejšie myslieť si, že organizácie sú jednoduchou sumou jednotlivcov.


Avšak domnievať sa, že sociálny rozmer je oveľa menej dôležitý, než ten, kto sa stane skutočnosťou. Na nasledujúcich riadkoch uvidíme ako staviť na dobrý tímový manažment transformuje organizácie pozitívne .

1. Zabraňuje problémom s pracovným tokom

Efektívny tímový manažment je tým, čo zabraňuje prekrývaniu a duplicite úloh, čo vedie nielen k dvojnásobnému dosiahnutiu rovnakého výsledku, ale aj k nedorozumeniam a konfliktom.

Takže predstavitelia, ktorí vnímajú organizáciu ako celok, sa obávajú, že všetky časti skupín sa zosúladia vytvorenie pracovnej postupnosti, ktorá je pre všetkých dôležitá , namiesto predpokladu, že každý robí to, čo robili, len preto, že to je zvyk.


2. Vytvorte motivačné plány

Spravovanie tímu je tiež miesto motivujúce prvky, ktoré sú umiestnené mimo osoby, v identite skupiny a organizácie .

Tento druh stimulačných systémov prinesie mnohým ľuďom súčasne pocit motivácie súčasne, takže energia niektorých nie je v rozpore s pasivitou druhých, ktorá vytvára ťažkosti pri výrobe a ponúka pocit chaosu, ktorý obťažuje all.

  • Možno vás zaujíma: "Význam vyváženej motivácie vo vzdelávaní"

3. Ponúka stabilitu

Keď všetci vidia, že v podnikovej organizácii existuje konzistentné a neustále riadenie tímov, vzniká pocit stability. Pocit, že na druhej strane je podporovaná skutočnými udalosťami : riadiace skupiny vytvárajú rámec, v ktorom sa podporuje rovnosť a stanovujú rovnaké pravidlá pre všetkých.


4. Umožniť vodcovstvu existovať

Vedenie tímu a vedenie sú javy, ktoré idú ruka v ruke, a tam, kde je jeden musí byť aj druhý. Bez jedného z týchto dvoch kúskov súbor padá. Preto sú riadiace skupiny absolútne nevyhnutnou podmienkou, aby tímy dali zmysel; ak sa to robí skvelým spôsobom, objavujú sa ostatné výhody, ktoré vidíme.

5. Uprednostňuje vzhľad synergií

Tam, kde existuje globálna vízia dobre naladených skupín, sa objavujú niekoľko možností, ako urobiť viac s rovnakými zdrojmi , Je to záležitosť hľadania toho, čo každý človek vie oddelene, a premýšľaním o rôznych spôsoboch, ako môžu byť vyčerpané všetky potenciály, ktoré má tím, bez toho, aby sa náklady zvýšili veľa.

6. Je to prvok adaptácie na životné prostredie

Nakoniec, tímový manažment je opakom rigidity, dogmatizmu pri zostavovaní línií práce a vzťahov prostredníctvom organizačnej schémy. Preto, flexibilita, ktorú poskytuje, prispieva k prispôsobeniu sa životnému prostrediu , ktorá je z definície vymeniteľná a umožňuje tak útlm úderov v nepriateľskom prostredí a nájsť nové možnosti, na ktoré sme dobre vybavené a máme privilegované postavenie.

Ako trénovať v riadení tímov

Ako sme videli, vedieť, ako spravovať skupiny, môže získať oveľa viac z približne rovnakých materiálnych a ľudských zdrojov. Z tohto dôvodu je dnes možné počítať s poradenstvom odborníkov v oblasti podnikania, ktorí ponúkajú školenie v oblasti riadenia zariadení.

Jednou z najpopulárnejších možností naučiť sa o tejto oblasti je Špecializačný kurz o komunikácii a riadení tímu, ktorý sa aplikoval na zlepšenie výsledkov , ktorú organizuje Institut de Formació Continua-IL3 (Universitat de Barcelona) v Barcelone v Španielsku.

Tento vzdelávací program, vyvinutý odborníkmi v oblasti vedenia a koučingu, sa aplikuje a objektívne orientuje, aby získané vedomosti mohli byť zachytené v rôznych skutočnostiach každej organizácie, v ktorej pracujete.Vzhľadom na dĺžku trvania tohto kurzu, ktorý bol vytvorený podľa smerníc Európskeho vysokoškolského priestoru, má 3 kredity ECTS. Viac informácií o tomto programe nájdete kliknutím na tento odkaz.


30 полезных автотоваров с Aliexpress, которые упростят жизнь любому автовладельцу / Алиэкспресс 2019 (Január 2022).


Súvisiace Články