yes, therapy helps!
Najlepšie školenie v oblasti prevencie drogovej závislosti

Najlepšie školenie v oblasti prevencie drogovej závislosti

November 29, 2022

Oblasť závislostí Je to jedna z najzaujímavejších a najkomplexnejších psychológie a zdravotníckych vied. Prevalencia porúch závislosti je veľmi vysoká, najmä v čase, keď sa užívanie návykových látok začína už v mladšom veku.

Psychologické a sociálne zásahy potrebné na boj proti problémom závislosti sa však nemôžu sústrediť iba na liečbu závislých. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré treba brať do úvahy, je prevencia: súbor výskumov, plánov a stratégií zameraných na zabránenie tomu, aby závislosť dosiahla kritický bod rozvoja.

V tomto článku uvidíme ako si môžete vybrať najlepší výcvik v prevencii drogových závislostí , berúc do úvahy niekoľko kritérií, ktoré nás informujú o kvalite týchto kurzov, majstrov a postgraduálnej špecializácie.


  • Súvisiaci článok: "15 dôsledkov užívania drog (vo vašej mysli a vo vašom tele)"

Ako trénovať v prevencii drogovej závislosti: kritériá kvality

Pri výbere vzdelávacích programov je dôležité zistiť, či magisterské, kurzy a postgraduálne programy majú nasledujúce charakteristiky.

1. Liečte hlavné formy závislosti

Pokiaľ sa vzdelávací program zameriava na veľmi špecifický typ závislosti, tieto kurzy by mali poskytnúť celosvetovú víziu aspoň o hlavných formách závislosti , a nielen niektoré pomerne neobvyklé. Týmto spôsobom získajú študenti všestrannosť na pracovisku.


2. Sú založené na vedeckých poznatkoch

Je zrejmé, že poznatky získané prostredníctvom vedy nie sú nikdy definitívne alebo nemožné spochybňovať, ale to neznamená, že majú rovnakú hodnotu ako tie, ktoré boli dosiahnuté akýmkoľvek iným postupom.

Najmä v takej citlivej oblasti a spojenej so sektorom zdravotníckych profesií je to nevyhnutné že paradigma, z ktorej vychádza, a obsah, ktorý sa učí, má vedeckú silu a sú aktualizované v súlade s najnovším publikovaným výskumom. Prístupy, ktoré hovoria o závislostiach založených na úplne abstraktných koncepciách a bez operačnej definície alebo ktoré sú založené na zastaraných modeloch spojených s mysticizmom, by sa mali zlikvidovať.

3. Ponúkajú individuálne ošetrenie

Väčšina vzdelávacieho potenciálu, ktorý ponúka vzdelávací program, nepochádza z informácií, ktoré nám boli zaslané viac-menej jednosmerným spôsobom, ale z možnosti interakcie s ľuďmi, ktorí majú skutočné vedomosti v danej problematike a ochotných vyriešiť naše konkrétne pochybnosti .


Preto sú nevyhnutné individuálne konzultácie. Vďaka týmto konzultačným stretnutiam budeme "vychutnávať" poznanie skôr spontánne a dynamicky, aj keď samotné štúdium je nevyhnutné.

4. Ponúkajú teoretické a praktické poznatky

V prípade postgraduálneho a magisterského štúdia je dôležité mať možnosť precvičovať sa v súvislosti s tým, čo bolo študované. Týmto spôsobom budú študenti internalizovať prenesené poznatky dvojitú stopu teórie a praxe , dve fazety navzájom súvisiace a vzájomne závislé. Nie je prínosné poznať teóriu, ak sa to netransponuje do vzorcov správania, ktoré nás vedú k akcii bez ohľadu na to, či je naša sféra klinická, psychosociálna alebo vzdelávacia.

5. Nahlásiť všetky úrovne závislosti

Závislosť má rôznu úroveň zložitosti, od mikro neuropsychológie odmeňovacieho okruhu po makro relatívnych a sociálnych aspektov návykového správania. Aby sme dobre pochopili, akým spôsobom sa dá predchádzať týmto zmenám, musíme mať globálnu víziu tohto problému a kurzy, magisterské a postgraduálne musia tieto úrovne zložitosti pokryť .

  • Možno vás zaujíma: "Návyky bez látok: kompulzívne správanie bez kontroly"

Príklad vzdelávania v oblasti prevencie drogovej závislosti

Akonáhle sme videli všeobecné aspekty dobrých vzdelávacích programov v tejto oblasti, uvidíme príklad.

Magisterské štúdium v ​​oblasti prevencie návykových správania na Medzinárodnej univerzite vo Valencii je vysoko špecializovaný program založený na kvalitatívnych kritériách vypracovaných v Európskej únii, založený na vedeckých poznatkoch a tiež priekopníkom vo svojej oblasti: je to prvý oficiálny on-line magisterský titul týkajúci sa tejto oblasti zdravotníckych vied.

Na druhej strane je spojená s obdobím stáží a možnosťou špecializácie na rôzne oblasti intervencie: pracovný priestor, rodinný kontext, školy a iné vzdelávacie centrá atď.Okrem toho jeho on-line formát nebráni tomu, aby ponúkal personalizovanú liečbu prostredníctvom svojho výučbového systému.

  • Viac informácií o tomto Master nájdete tu.

Záver: zaujímavá oblasť špecializácie

Existencia závislostí je výzvou, ktorú sme ako spoločnosť, ktorej sme povinní čeliť, a to vyžaduje dobre vyškolených odborníkov. Preto sa špecializácia na prevenciu je jedným z hlavných cieľov profesionalizácie , a zdá sa, že bude aj naďalej dlhodobé z dôvodu rozšírenia problému s drogami a návykovým správaním.


Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation (November 2022).


Súvisiace Články