yes, therapy helps!
Empathic Leadership: posilnenie tímovej práce s empatiou

Empathic Leadership: posilnenie tímovej práce s empatiou

Január 26, 2024

V dnešnej dobe hľadáme a rozvíjame nový typ postavy, ktorý vytvorí skupiny v tímovej práci: empatický vodca. Táto nová úloha má veľa spoločného s generačnou zmenou, s otvorenejšou mentalitou voči pracovníkom, čím sa prelomí tradičná schéma autoritárskeho šéfa.

Rovnaký koncept zahŕňa aj ľudskú kvalitu: empatii. Empathetic leadership je to vodcovstvo, ktorého spôsob zaradenia do skupiny jednotlivcov je založený na prepojení medzi ľuďmi a človekom a na úzkej liečbe. Pochopenie ostatných a posilnenie ich pocitov v rámci skupiny sa stáva nevyhnutnosťou.

  • Možno vás zaujíma: "15 typov šéfov: s ktorými z nich zdieľate kanceláriu?"

Definovanie empatického vedenia

Na trhu práce existuje silná konkurencia. Na trhu práce je potrebná pridaná hodnota, čo je ďalší prínos, ktorý môže byť odlišný od zvyšku. To znamená, že spoločnosti už nepožadujú len profesionálne alebo akademické poznatky. Veľké alebo malé firmy hľadajú túto pedagogickú a emocionálnu charakteristiku v kandidátovi, ktorý bude kapitánom personálu.


Preto empatické vedenie predstiera, že je založené hlbšie pochopenie každého člena tímu , Poznať ich zručnosti, ich cnosti, nedostatky, komunikáciu, spoluprácu a integračné zručnosti. Konečným cieľom tejto techniky je zvýšiť výkon práce a zapojiť všetkých členov skupiny.

Leader vs. hlava

Berte na vedomie rozdiely medzi "šéfom" a "vodcom". Prvý má hierarchické postavenie v spoločnosti , Toto je niekto, kto je výslovne oddaný distribúcii pokynov a prenosu objednávok v rôznych úlohách, bez veľkého priestoru na rozoznávanie alebo preukázanie odporu k tomu, čo je nariadené.


Vedúci však vyhrá sympatie, jeho podriadenci prenesú túto moc, túto legitimitu. Rozdiel medzi týmito dvoma profilmi je otázkou postoja. Empatické vedenie sa vytvára na základe dôvery a vzájomného rešpektu medzi pracovníkom a nadriadeným.

  • Súvisiaci článok: "10 rozdielov medzi šéfom a vodcom"

Charakteristika empatického vodcu

Empatické vedenie sa neobmedzuje iba na empatiu ako definujúci model. Odpovedá na sériu základov a kvalít, ktoré sú oveľa hlbšie ako osobnostný postoj.

Konkrétne ide o 7 pilierov empatického vedenia:

1. Pokora

Toto je základný princíp tohto typu vedenia. Arogancia, arogancia alebo denigrácia sú koncepty, ktoré sú antagonistické voči empatii. Dobrý vodca by mal so všetkými členmi zaobchádzať s úctou a bez ohrozenia svojej dôstojnosti jednoducho.


2. Flexibilita

To sa prejavuje priamo v nedostatku neoprávnenej rigidity, bez toho, aby sme zabúdali, že posledné slovo v rozhodovaní je stále vodcom. často stratíte autoritu, ak sa o tento detail nebudete starať .

3. Passion

Postava vodcu musí byť stále viditeľná aktívny prístup a energiu , To musí prenášať tieto hodnoty na zvyšok skupiny tak, aby všetky riadky v rovnakom smere.

4. Hodnoty

V mnohých spoločnostiach a skupinách je tento nedostatok pri prenose určitých hodnôt. Korporatizmus je veľmi dôležitý pri rozvoji podnikania a vedenie musí stanoviť príklad a posilniť zásady spoločnosti .

5. Znalosti

Vedúci, viac ako ktokoľvek iný, musí preukázať absolútnu znalosť predmetu. Je to pridaná hodnota, ktorú bude znamenať rešpekt voči ostatným členom tímu. Je veľmi dôležité ospravedlniť vedenie pre vlastné zásluhy a fitness .

6. Trust

Ďalším z posledných prvkov, ktoré dokazujú dobré vedenie. Vedúci skupiny musí prejaviť dôveru v kapacitu ostatných členov a požiadať ich o to, ako urobiť alebo zlomiť.

7. Učenie

Rovnako ako vedomosť je kvalita každého kandidáta, ktorý má viesť alebo viesť určenú skupinu, Ďalšie vzdelávanie nikdy neublíži , Predovšetkým od učiteľov od tých istých členov skupiny musí byť spätná väzba od oboch strán a dobrý vodca musí počúvať ostatných, aby profesionálne rástli.

Prečo sa tento jav objaví?

To všetko reaguje na generačný vývoj vo všetkých aspektoch. Sociológia má na starosti preukazovanie toho, že smerujeme k kolektívnejšej, menej hierarchickej spoločnosti, v ktorej sa zhodnocuje konsenzus.

Týmto spôsobom sa takisto prenieslo a uplatnilo v oblasti podnikania. Čas našich rodičov bol iný. Pred desiatimi rokmi bol šéf najvyššou autoritou , bez toho, aby sa starali o potreby každého pracovníka. Tento archaický spôsob riadenia skupiny ľudí bol často diskutovaný.

Empathické vedenie vychádza z potreby zlepšiť produktívny výkon v kombinácii so zmenou hodnôt na sociálnej úrovni , Je potrebné dať osobnú a individuálnu hodnotu každému jedincovi, ktorý je súčasťou skupiny.

Mnohé štúdie a správy tak zdôraznili efektívnosť a produktivitu implementácie modelu empatického vedenia, ktorý je jediný, ktorý môže reagovať na rôzne potreby a záujmy na zvýšenie blahobytu skupiny.

  • Možno vás zaujíma: "21 zábavná a užitočná dynamická tímová práca"

The danger of a single story | Chimamanda Ngozi Adichie (Január 2024).


Súvisiace Články